Historia

Początki naszej Firmy możemy notować od lat 50-tych ubiegłego wieku kiedy to zaczyna działalność Biuro Studiów i Projektów Łączności Firma Państwowa powiązana z Telekomunikacją Polską, a w szczególności jej oddział w Poznaniu.

Po transformacji ustrojowej rozpoczyna się historia spółki handlowej już ściśle powiązana z dzisiejszym Bonus S.A. :

  • 1991 rok - oddział BSiPŁ w Poznaniu przekształca się w Biuro Studiów i projektów Łączności Unitel Sp. z o.o. i do początków naszego wieku Firma ta zajmuje się projektowaniem dla Telekomunikacji Polskiej.

  • 2002 rok - na bazie zmian rynkowych i coraz mniejszego zapotrzebowania na projekty telekomunikacyjne powstaje oddział zajmujący się sprzedażą do klienta indywidualnego usług TP S.A.

  • lipiec 2003 roku podpisanie umowy z PTK Centertel na sprzedaż usług B2B i intensywny rozwój struktur sprzedaży

  • 2004 rok - spółka zmienia nazwę na Sagrus Sp. z o.o.

  • 2006 rok po zmianach właścicielskich Spółka likwiduje dział projektowy i kontynuuje działalność jako Ogólnopolski Partner PTK Centertel w ramach sprzedaży B2B

  • 2013 rok Sagrus Sp. z o.o. kupuje 100% udziałów w Bonus Sp. z o.o. z Krakowa. Bonus Sp. z o.o. jest od 2009 roku Partnerem Orange w zakresie sprzedaży oferty B2B

  • 2014 rok – połączenie struktur sprzedażowych Sagrus Sp. z o.o. oraz Bonus Sp. z o.o. i po przekształceniach kontynuacja działalności pod firmą Bonus Sp. z o.o.

  • wrzesień 2014 rok – powołanie firmy Bonus S.A. i dalsza kontynuacja działalności już w nowym podmiocie