Rada nadzorcza

Michał Skibicki – Przewodniczący RN
 
Magdalena Fudali-Machyńska – Sekretarz RN
 
Dr hab. Dariusz Nowak – Członek RN
 
Jakub Chabin – Członek RN